Data Science – de uitdagingen voor uw bedrijf

Data is tegenwoordig overal. Dag in dag uit genereren bedrijven enorme hoeveelheden data. Maar wat móet u met al die gegevens? Data Science kan het antwoord zijn. Wat houdt Data Science precies in? En met welke uitdagingen krijgt u te maken als u een datastrategie gaat ontwikkelen? U leest het in dit blog.

Wat is Data Science?

Data Science is het analyseren en interpreteren van grote hoeveelheden data, met als doel deze om te zetten in waardevolle informatie. Hierbij worden wetenschappelijke methodes gebruikt om vragen te beantwoorden, patronen te ontdekken en samenhang in data te vinden.

Om de juiste antwoorden te vinden, moet een data science-team een aantal handelingen op deze data verrichten:

  • Transformeren: aggregatie, verrijking, processing
  • Leren: regressie, clustering, classificatie
  • Voorspellen: simulatie, optimalisatie

Wat is het doel van Data Science?

Het belangrijkste doel van Data Science is het omzetten van data in waardevolle informatie die van nut is voor organisaties en/of de maatschappij. Data Science bestaat uit een combinatie van drie fundamentele vaardigheden: domeindeskundigheid, wiskunde en computertechnologie. Voor een adequate uitvoering heeft u dus een team nodig dat ervaring heeft op al deze gebieden.

 

 

Domeindeskundigheid

Het team moet de probleemstelling kunnen formuleren door de juiste vragen te stellen.

Bijvoorbeeld: Leidt een betere toegankelijkheid van de winkelwagen-data tot een hoger rendement? Of: Zijn er bepaalde productattributen waarmee wij ons onderscheiden van de concurrentie?

Wiskunde

Data Science wordt pas echt waardevol wanneer hoogstaande wiskundige constructies worden toegepast. Daarvoor zijn experts nodig op het gebied van statistisch modelleren, signaalverwerking, waarschijnlijkheidsmodellen, patroonherkenning, predictive analytics en tal van andere specialiteiten.

Computertechnologie

Het kunnen hanteren van de enorme hoeveelheid data en het tijdig opleveren van de gewenste resultaten vereist niet alleen de juiste architectuur, maar ook speciale opslag en netwerkmogelijkheden.

Uitdagingen bij het opzetten van een datastrategie

Wanneer u een datastrategie wilt opzetten, staat u voor een aantal uitdagingen:

  • Het vereist leiderschapsteams die veelomvattende strategieën kunnen bouwen en die technologie en techniek effectief kunnen plannen.
  • Mensen met de geschikte combinatie van vaardigheden zijn moeilijk te vinden: data scientists moeten technische vaardigheden, wiskundige, analytische en industriële kennis hebben, gecombineerd met bedrijfsinzicht en ‘soft skills’ om data in waardevolle informatie om te zetten.
  • U heeft de juiste technologieën nodig om grote hoeveelheden data in korte tijd efficiënt te verwerken.
  • U moet beschikken over de juiste infrastructuur.

Wilt u weten hoe wij het beste uit uw data kunnen halen, welke tools wij daarvoor gebruiken en hoe wij u kunnen helpen bij het opzetten van een datastrategie? Neem dan contact op met cimt, de data management experts.

Lees ook ons vorige blog: Big Data & Data Science – wat moet ik ermee?