DATA GOVERNANCE & CONTROL

Vooral als het gaat om het beheer en de toegangscontrole van grote hoeveelheden data, zorgt data governance voor een goed functionerend kader en de naleving van standaarden.

Bedrijfssturing en besluitvorming zijn vandaag meer dan ooit gebaseerd op data. Een verantwoordelijk en zorgvuldig management van datakwaliteit, toegankelijkheid en gebruik zijn kritische succesfactoren om als organisatie ook in de toekomst competitief te kunnen positioneren.

Data is er in alle vormen en maten en is door de hele organisatie verspreid.

  • Bent u als organisatie in control?
  • Weet u welke data u bezit?
  • Weet u wie er toegang tot die data heeft?
  • Hoe lang moet u data bewaren?
  • Vertrouwt u de data die tot informatie wordt verwerkt?
  • Durft u keuzes te maken op basis van de informatie die u wordt aangeboden?
  • Bent u compliant naar uw stakeholders?

Veel vragen om te beantwoorden! Met passende methodes en raamwerken biedt cimt organisaties handvatten om in control te komen. Data Governance benaderen wij vanuit de waarde die deze toevoegt aan de organisatie. Met “just enough governance” bieden we een pragmatische aanpak om Data Governance te organiseren.

Wat staat erachter? Vanuit een ondernemingsperspectief betekent just-enough governance het definiëren van processen en controles die daadwerkelijk nodig en toegesneden zijn op de individuele behoefte van uw organisatie. Wilt u in control komen? Neem contact met ons op. We komen graag in gesprek met organisaties die de volgende fase in willen gaan.

Datakwaliteit

Data is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en -processen. De toegenomen integratie betekent dat de kwaliteit van de data van invloed is op vele aspecten van de bedrijfsvoering. Hiernaast is datakwaliteit ook van cruciaal belang voor de toenemende gevoeligheid met betrekking tot privacy en compliance-gerelateerde kwesties. Naarmate de regelgeving met betrekking tot data verder wordt uitgebreid, wordt het steeds belangrijker dat organisaties hun data goed beheren. Dit is vooral van groot belang voor financiële gegevens en gevoelige persoonsgegevens, maar kan ook van toepassing zijn op andere soorten informatie. 

Data Quality Quickscan 

Er is meer en meer begrip dat datakwaliteit geen technische kwestie op IT-niveau is maar een vraagstuk dat de hele organisatie raaktOm structureel verbeteringen te realiseren moet eerst inzicht gecreëerd worden in de huidige stand van zaken. Hierop gebaseerd kan dan de toekomstige organisatorische en technische transformatie inclusief eigenaarschap, roles en nodige technische ondersteuning door applicaties gedefinieerd worden. Met onze quick scan, een bewezen aanpak met bijpassende tools, helpen wij u snel op weg naar inzicht. U definieert de bronnen en samen analyseren we de data en komen tot een verbetervoorstel. 

Volg ons op:

Education Template

Privacy Preference Center

WordPress Video Lightbox