Wie zijn de bezoekers van onze website en waar komen ze vandaan? Welke pagina wordt het meest geopend, welke onderdelen presteren het minst en welke online campagne levert de meeste traffic op? Grote kans dat u Google Analytics al gebruikt om de antwoorden op zulke vragen te vinden.

Google Analytics stelt organisaties in staat zelf eenvoudig websitestatistieken te raadplegen en deze informatie te gebruiken voor SEO en marketingdoeleinden. Toch kleven er ook een aantal haken en ogen aan deze praktische toepassing. Waar moet u rekening mee houden?

1. Details zijn niet altijd correct.

Als er sprake is van grote hoeveelheden data, slaat Google Analytics de data gesampled op. De informatie geeft dus alleen de trends weer.

2. Geen Javascript, geen data.

Google Analytics verzamelt bezoekersinformatie op basis van een Javascript-tag in de website. Als een browser Javascript heeft uitgeschakeld, is er dus geen statistische informatie beschikbaar over deze bezoeker.

3. Problemen met cookies.

Google gebruikt cookies om bezoekers te traceren. Wanneer de gebruiker cookies heeft geblokkeerd, kan Google deze data dus niet verzamelen. Bovendien wordt na 30 minuten inactiviteit (cookie time-out) een bezoekerssessie beëindigd en begint er een nieuwe sessie, waardoor de verzamelde informatie in tweeën wordt gesplitst.

4. Tijdgerelateerde problemen.

Filters in Google Analytics werken pas vanaf het moment dat ze worden ingesteld. Historische data wordt dus niet met terugwerkende kracht meegenomen. Bovendien is data niet altijd real-time beschikbaar maar pas op een later moment.

5. API-processing.

Bij het communiceren met de Google Analytics API’s kunnen fouten optreden. In zo’n geval is er dus een recovery-proces nodig om dezelfde aanvraag opnieuw op te zetten.

6. Geen mogelijkheid to het combineren en vergelijken van data uit andere systemen en applicaties of het delen van dashboards met meerdere gebruikers.

Google Analytics biedt de gebruikers zijn eigen webinterface om dashboards te maken op basis van filtercriteria. Deze dashboards zijn echter niet te delen met meerdere gebruikers, maar gebonden aan een Google-gebruikersaccount. Daarnaast heeft de toepassing ook geen mogelijkheden om de statistische data te vergelijken of te combineren met data vanuit andere systemen en applicaties. Om deze problemen te ondervangen biedt Google diverse API’s aan om statistische data over uw website die opgeslagen is in de cloud te kunnen ontsluiten en on-premise op te slaan in uw eigen database.

Onze oplossing

Met de bovenstaande knelpunten in ons achterhoofd hebben wij voor mobile.de, de grootste automotive retailer in Duitsland, een oplossing gecreëerd waarmee op effectieve wijze met de API’s van Google kan worden gecommuniceerd. Met deze oplossing kan de data uit Google Analytics op eenvoudige wijze worden ontsloten en on-premise worden opgeslagen in een database om vervolgens te worden geaggregeerd in een datamart. Op basis van deze lokale opslag kunnen er automatisch rapportages worden gemaakt waarbij deze data kan worden vergeleken of aangevuld met interne data van de klant.

Onafhankelijk

Bovendien kan mobile.de, die behoefte heeft aan een zeer grote verscheidenheid aan rapportages, met deze oplossing zelf de layout en content van de door de organisatie gedefinieerde rapporten samenstellen op basis van templates en het tijdstip bepalen waarop deze rapporten moeten worden gegenereerd voor specifieke gebruikers of groepen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van derden.
Tevens is de organisatie in staat om ad hoc rapportages en dashboards te maken op basis van de datamart-data gecombineerd met eigen interne data door gebruik te maken van datavisualisatie- en rapportagetools. Deze dashboards en rapportages kunnen dan vervolgens gedeeld worden met meerdere gebruikers. Zelfs is men inmiddels in staat om op basis van deze oplossing enige vorm van voorspelling te doen.

Talend

De oplossing is gerealiseerd in Talend, software gebaseerd op open standaarden die het ons mogelijk maakt om schaalbare enterprise grade oplossingen aan te bieden voor onze klanten. Binnen Talend is gebruikgemaakt van het component framework dat de mogelijkheid biedt componenten te ontwikkelen die toepasbaar zijn voor meerdere projecten of klanten en/of te delen met derden. Het grote voordeel van deze oplossing is dat het open karakter van Talend ons in staat stelt om deze oplossing aan te laten sluiten op vrijwel elk systeem en applicatie van een organisatie, waardoor het mogelijk wordt om statistisch data uit Google met de data uit deze systemen en applicaties te combineren en/of te vergelijken om te komen tot nieuwe inzichten.

Zakelijk succesverhaal: ook voor uw organisatie

Talend stelt ons in staat om deze oplossing op relatief eenvoudige wijze aan te laten sluiten op uw systemen en applicaties, zodat ook u een zakelijk succesverhaal kunt realiseren op basis van Google Analytics.

Nieuwsgierig geworden naar de technische ins en outs van deze oplossing? Lees dan verder in onze whitepaper.