DATA ENGINEERING & DATA MIGRATION

Bij data engineering - of zoals wij het noemen: data logistics - gaat het over data in beweging. Dit omvat onze technische expertise met de implementatie van onder andere data en integratie vraagstukken, data pipelines, data warehouses of data migraties.

Data Engineering 

Het proces “Extract, Transform, Load” is waarschijnlijk de meest bekende aanpak voor data integratie, waarbij achtereenvolgend data uit het bronsysteem wordt opgehaald, getransformeerd (verrijkt, gemodificeerd, gecontroleerd op de juiste kwaliteit), en vervolgens wordt weggeschreven naar een doelsysteem zoals een data warehouse of een data hub. 

Maar als wij over data logistics spreken gaat het over meer dan dat en vooral over data in beweging. Hieronder valt:

 • Data integratie voor ETL en ELT
 • Data replicatie en data pipelines
 • API platforms en integraties
 • Applicatie- en ketenintegratie (ESB, EDI,…)

cimt helpt u graag met data engineering expertise. We maken hiervoor onder andere gebruik van Talend: een platform waarmee snel en eenvoudig integraties kunnen worden ontwikkeld en beheerd. Voor het ontwikkelen van deze integraties hebben we een set best practices en raamwerken opgesteld, welke we gebruiken om voor u de beste oplossing te realiseren. 

Bij data engineering projecten vinden wij het bij uitstek belangrijk om al tijdens het ontwikkelen van integraties genoeg aandacht te besteden aan enablement van uw organisatie. We willen immers dat u in control bent over uw omgeving en willen geen “black box” achterlaten. Om dit te bewerkstelligen betrekken wij uw medewerkers graag in een vroeg stadium bij de implementatie. 

Data Migratie 

Verandertrajecten hebben voor ondernemingen invloed op verschillende organisatieonderdelen. Verandering is noodzakelijk, maar brengt vaak ook complexiteit met zich mee. Datamigratie is hierbij een terugkerend vraagstuk en ook een proces dat veel meer omvat dan een eenvoudige conversie van A naar B.

In de volgende situaties kan een datamigratie noodzakelijk zijn:

 • Marktontwikkelingen en organisatorische groei vragen om een meer schaalbare systeemarchitectuur (bijv. ERP- of CRM-migraties).
 • Herontwerp van systeemarchitecturen met fusies en overnames.
 • Consolidatie van meerdere (satelliet)systemen tot een nieuwe centrale omgeving.
 • Softwareleverancier beëindigt de ondersteuning van een softwarepakket en de data moet gemigreerd worden naar een nieuw platform.
 • Gebruik maken van de functionaliteit van nieuwe technologiestacks (databases, big data, cloud services & applicaties).

Vaak is er een mismatch tussen de inschattingen en de daadwerkelijke impact van datamigraties als onderdeel van grotere transformatieprojecten: na het evalueren en investeren van een aanzienlijk bedrag in nieuwe systemen, kan het voorbereiden van data voor een migratie vaak minder spannend lijken. 

Op basis van onze ervaring is het opmerkelijk dat budgetten voor datamigratieprojecten lijken te zijn opgesteld op basis van de veronderstelling dat de gegevens bijna perfect zijn. En ook al zijn de kosten van een datamigratie waarschijnlijk slechts een fractie van het geld dat wordt besteed aan de aanschaf en implementatie van een nieuw systeem, het is een belangrijke succesfactor voor het totale project en de adoptie. 

Het falen van een datamigratie of slechte datakwaliteit kunnen de kosten sterk toenemen en de waarde van een project voor uw organisatie minimaliseren. Daarom zijn een grondige analyse, een goede planning, vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden en eigenaarschap van de datamigratie binnen uw organisatie de sleutel tot succes. 

cimt migration factory 

Met onze expertise en ervaring op het gebied van complexe data migraties hebben wij onze “migration factory” gecreëerd: Een raamwerk, dat zowel organisatorische, procesmatige, reglementaire en technische aspecten van een migratie traject omvat en flexibel toepasbaar is.

cimt migration framework

Graag willen we u kennis laten maken met dit raamwerk. Voor een eerste indruk kunt u hier ook meer lezen over een aantal referentieprojecten: 

 • ERP migratie van Navision naar SAP S/4 HANA
 • Product Master Data consolitatie & data quality audits
 • Globale SAP consolidatie

Wilt u meer weten over hoe wij bij cimt u kunnen helpen met uw Data migratie en Data engineering projecten? Neem dan contact met ons op!

Volg ons op:

Education Template

Privacy Preference Center

WordPress Video Lightbox