API Services – Introduction

You might have heard of APIs and might even already know the exact meaning and purpose of it. In that case, you might be a bit bored in this article…


Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving

Organisaties produceren en bewaren steeds meer data om deze nu of op een later moment te analyseren. De traditionele relationele…