TALEND DATA INTEGRATION

Maak nu kennis met het open data integratie platform van Talend. Als ervaren data engineers en implementatie en ontwikkelingspartner informeren we uw graag over de mogelijkheden.

TALEND DATA INTEGRATION

Maak nu kennis met het open data integratie platform van Talend. Als ervaren data engineers en implementatie en ontwikkelingspartner informeren we uw graag over de mogelijkheden.

Talend Data Integratie

Sinds jaren groeien de aantallen digitale data en gegevens. Hiermee neemt ook de complexiteit toe om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te hebben. Verschillende databronnen – on premise of in de cloud – vereisen een steeds flexibelere manier, om datastromen efficiënt samen te voegen en beschikbaar te stellen. Wij, als data engineering experts kunnen we u hierbij helpen.

Data Engineering

Bedrijfsprocessen worden steeds afhankelijker van de beschikbaarheid en integratie van zowel interne als externe databronnen. Daarom is een centraal data management cruciaal voor de toekomstgerichte ontwikkeling van een onderneming. Digitalisering van bedrijfsprocessen brengt nieuwe commerciële kansen met zich mee. Talend data integratie biedt de mogelijkheid om datastromen centraal te managen, de datakwaliteit te verhogen en uw business en informatie analisten beter te ondersteunen.

Data Management

Onder data management verstaan we het het efficiënt en effectief beheren van verschillende datastromen. Hierbij zijn verschillende terugkerende use cases aan de order:

  • Data migratie als onderdeel van de vernieuwing van IT-landschappen
  • ETL / ELT engineering van data stromen om analytics- en data science team optimaal te ondersteunen
  • Master Data Management en governance om business kritische data centraal te beheren en te distribueren

Naast het technisch integreren van data speelt ook de inhoudelijke interpretatie en kwaliteitswaarborging een belangrijke rol. Hierbij is dan ook de samenwerking op het snijvlak van techniek en business cruciaal. Wij ondersteunen deze processen met Talend door de integratie van automatische verwerking van workflows en interactie met business gebruikers (data stewards).

Talend

Talend Data Integration maakt onderdeel uit van het Talend Data Fabric-platform en biedt een uitgebreid en gemakkelijk te gebruiken set van gestandaardiseerde tools om alle data te verzamelen, op te schonen, te maskeren en profileren. Ongeacht de bron waaruit deze komt. Dit stelt bedrijven in staat om data sneller om te zetten in beslissingen.

Het open framework van Talend data integratie is zowel onPremise als ook als Paas (platform as a service) inzetbaar. De ondersteuning van de data logistieke keten is schaalbaar en ondersteunt niet alleen klassieke databases en applicaties maar als ook de meest recente big data technologieën.

Talend is sinds meerdere jaren als leider in het data integratie en datakwaliteit kwadrant van Gartner te vinden. Een erkenning van meer dan 10 jaar ontwikkeling, constante uitbreiding en innovatie van hun data management platform.

Meer ervaren over de mogelijkheden van Talend data integratie voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.