In de maand september willen we u graag uitnodigen voor onze roadshow “SAP-integratie met Talend”. Tijdens onze informatiesessies zullen we erop ingaan, welke uitdagingen ondernemingen tegenkomen, als het over integratie binnen complexe IT-omgevingen en toegang naar data uit SAP-systemen gaat.

Uit onze praktijk

Op basis van aanschouwelijke referentiescenario’s uit onze dagelijkse praktijk zullen we u de mogelijkheden van Talend Data Fabric en Cloud services in samenwerking met SAP voorstellen. We laten zien hoe het flexibele- en open integratie framework van Talend u kan ondersteunen om data onafhankelijk van bronsystemen en ingezette technologie overkoepelend beschikbaar te stellen en de informatiestromen centraal te managen.

SAP Procesintegratie met Talend

Een kritisch aspect van de bedrijfsvoering is een holistische blik op processen en datastromen. Hiervoor zijn innovatie- en informatiemanagement cruciale bouwstenen van uw IT-strategie. SAP blijft daarbij een essentieel onderdeel van moderne IT-landschappen door zijn rol als ERP-platform met een van de omvangrijkste functionele procescatalogussen.

Vooral omdat SAP een centrale rol inneemt zijn integratieaspecten een belangrijk maar ook kostenintensief element om bedrijfsprocessen volledig te kunnen ondersteunen. Om verzekerd te zijn van langetermijn successen in de digitale economie zijn simpele en kostenefficiënte tools nodig. Deze kunnen de complexiteit van integraties significant verlagen – met name binnen heterogene systeemlandschappen.

SAP-integratie use cases

De diversificatie van moderne IT-architecturen op basis van een “best-of-breed” strategie heeft als gevolg, dat processen niet meer alleen in een afgesloten omgeving geïmplementeerd worden. Ketenkoppelingen en overkoepelende datastromen op basis van SOA-, Microservices of ESB-architecturen worden hiervoor frequent ingezet. Ook SAP-systemen, die zijn ontworpen voor de transactionele verwerking van gegevens en een centrale rol spelen bij de meeste processen, moeten in deze architecturen flexibel geïntegreerd kunnen worden.

Talend biedt een schaalbaar en open integratie framework en daarmee de mogelijkheid om SAP-systemen op elk gewenste manier via standard API’s (BAPI, RFC, Webservice,…) met externe systemen te koppelen en bedrijfsprocessen hiermee verder te optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Integratie met cloud systemen zoals salesforce.com
 • Koppeling met externe services en partners
 • Beschikbaar maken van microservices op basis van SAP

Talend heeft een complete set aan specifieke componenten om SAP-systemen op een native manier te integreren en is hiermee dan ook leidend op dit gebied. Door een directe toegang tot SAP-metadata en structuren, kunnen deze binnen visuele mappings en process flows in Talend makkelijk en zonder ontwikkeling in SAP gebruikt worden.

Hybrid Analytics – Cloud en Big Data Integratie

Analyse- en datamanagementplatformen vervullen een steeds belangrijkere functie. Hierbij wordt naast klassieke reporting- en datawarehousesystemen vaak ook gekozen voor hybride scenario’s zoals combinaties van OLAP, Big Data en Data Vault architecturen. Met name de koppeling van gestructureerde databases met meerdere andere databronnen en -formaten is een uitdaging voor klassieke systemen zoals SAP BW.

Veel ondernemingen breiden daarom hun systeemlandschappen, bestaande uit robuuste standaardapplicaties, uit met open source applicaties en technologieën. Binnen het analytics domein ligt de focus met name op schaalbaarheid en flexibiliteit met data-logistieke vraagstukken voor integratie en datakwaliteit. De Talend Big Data connectoren bieden bijvoorbeeld éénvoudig toegang naar SAP HANA data om deze ook buiten SAP te kunnen gebruiken. Hiermee wordt de ROI van de investeringen in uw SAP-infrastructuur verder gemaximaliseerd. Tevens kunt u bestaande SAP stam- en transactiedata combineren met informatie uit andere bedrijfsapplicaties en externe (big) data-bronnen voor rapportages of analyses.

In het kader van steeds hogere eisen aan privacy en de omgang met gegevens speelt ook een centrale data governance strategie een belangrijk rol. Met het gebruik van self-service analytics en data-prep tools is dit nog belangrijker dan ooit. Ook dit aspect willen we in het kader van hybrid analytics nader toelichten en u voorstellen hoe u met een datamanagement platform als Talend zowel datastromen als ook governance strategisch en praktisch kunt vormgeven.

Roadshow – Data en locaties

 • Frankfurt am Main (DE) – 19 september 2018:
 • München (DE) – 20 september 2018
 • Maastricht – 25 september 2018
 • Eindhoven – 26 september 2018
 • Utrecht / Bunnik – 27 september 2018
 • Berlijn (DE) – 10 oktober 2018
 • Bonn (DE) – 11 oktober 2018
 • Hamburg (DE) – 18 oktober 2018

Interesse? Meld u dan nú aan middels het registratieformulier. Deelname is gratis. Echter het aantal plaatsen per locatie is beperkt! Na uw registratie ontvangt u informatie over de agenda en de locatie.